LEZA VIETNAM

PORTFOLIO

dIGITAL MARKETING AGENCY

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

  • digital marketing

  • QUẢNG CÁO ONLINE

  • SẢN XUẤT VIDEO

  • CHỤP HÌNH SẢN PHẨM

  • THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ

  • THIẾT KẾ WEBSITE

Luôn luôn sáng tạo để tiến về phía trước cùng Khách hàng.

Sự chuyên nghiệp là yếu tố giúp dự án của chúng tôi hiệu quả và thành công.

Đội ngũ trẻ, nhiệt huyết và làm việc tận tâm với tất cả các dự án dù nhỏ hay lớn.

Chúng tôi luôn hướng đến hiệu quả cao nhất cho tất cả các dự án .

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

DIGITAL MARKETING

QUẢNG CÁO ONLINE

SẢN XUẤT VIDEO

CHỤP HÌNH SẢN PHẨM

THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ

THIẾT KẾ WEBSITE

Luôn luôn sáng tạo để tiến về phía trước cùng Khách hàng.

Sự chuyên nghiệp là yếu tố giúp dự án của chúng tôi hiệu quả và thành công.

Đội ngũ trẻ, nhiệt huyết và làm việc tận tâm với tất cả các dự án dù nhỏ hay lớn.

Chúng tôi luôn hướng đến hiệu quả cao nhất cho tất cả các dự án.

Theo Philips Kotler: “Digital Marketing hay Marketing điện tử, là quá trình lập kế hoạch về sản phẩm, giá, phân phối và xúc tiến đối với sản phẩm, dịch vụ và ý tưởng để đáp ứng nhu cầu của tổ chức và cá nhân dựa trên các phương tiện điện tử và Internet”.

DIGITAL MARKETING

Theo Philips Kotler: “Digital Marketing hay Marketing điện tử, là quá trình lập kế hoạch về sản phẩm, giá, phân phối và xúc tiến đối với sản phẩm, dịch vụ và ý tưởng để đáp ứng nhu cầu của tổ chức và cá nhân dựa trên các phương tiện điện tử và Internet”.

QUẢNG CÁO ONLINE

QUẢNG CÁO ONLINE

CHỤP HÌNH SẢN PHẨM

CHỤP HÌNH SẢN PHẨM

QUAY VIDEO CHUYÊN NGHIỆP

QUAY VIDEO CHUYÊN NGHIỆP

DỰ ÁN MỸ PHẨM DOSKIN

DỰ ÁN MỸ PHẨM DOSKIN

DỰ ÁN SỮA NON ARMACURA

DỰ ÁN SỮA NON ARMACURA

CLIP ANIMATION 2D

CLIP ANIMATION 2D

VIDEO SẢN PHẨM NỘI THẤT